Czas Present Simple cz. 1 – Użycie

Zaczynamy nasz cykl poświęcony czasom gramatycznym w j. angielskim. Na pierwszy ogień idzie czas Present Simple. 

Czasu Present Simple używamy do:

 1. rzeczy ogólnie prawdziwych, tego co jest normalnością, tego co dzieje się zawsze np.:
  Sun rises in the east. Słońce wschodzi na wschodzie.
  Tomorrow is Tuesday. Jutro jest wtorek.
 2. rzeczy ogólnie prawdziwych dla danej osoby lub rzeczy np.:
  Peter likes unhealthy food. Piotr lubi niezdrowe jedzenie.
  Mark lives in London. Marek mieszka w Londynie.
 3. mówienia o czynnościach wykonywanych regularnie, zwłaszcza z przysłówkami częstotliwości:
    • always (zawsze), usually (zwykle), often (często), sometimes (czasami), rarely/seldom/hardly ever (rzadko), never (nigdy) np.
     I always drink coffee for breakfast. Zawsze piję kawę na śniadanie.
     He sometimes visits his parents. On czasem odwiedza swoich rodziców.
    • every day (codziennie), every week (co tydzień), twice a week (dwa razy w tygodniu) np.
     He has English lessons twice a week. Ona ma lekcje angielskiego dwa razy w tygodniu. 
     Kate washes her hair every day. Kate myje włosy codziennie.

  Nawet jeśli w zdaniu nie ma charakterystycznych przysłówków, czas Present Simple stosujemy jeśli zdanie jest w kontekście powyższych słów.

Czasu Present Simple nie używamy gdy:

 • mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które mają charakter tymczasowy (wtedy używamy czasu Present Continuous)
 • mówimy o czynnościach wykonywanych w danej chwili (wtedy używamy czasu Present Continuous)
avatar

Daniel Plewiński

mgr filologii angielskiej, właściciel i lektor j. angielskiego w firmie "EUROLANGO", autor artykułów o nauce języka angielskiego. Zajmuje się też projektowaniem stron internetowych i reklamą w Internecie. Szkoła Językowa EUROLANGO prowadzi kursy j. angielskiego z dojazdem w Szczecinie.

Zobacz więcej wpisów autora

1 Comments

 1. Czemu w zdaniu I’ve lived in Moscow for six years jest present perfect a nie present perfect continous skoro czas jest okreslony a czynnosc trwa do teraz?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany


*