Egazmin IELTS

International English Language Testing System (IELTS) to egzamin, który ocenia znajomość języka angielskiego. Zdający gromadzą punkty w zależności od swojej wiedzy językowej. Każdy dostaje raport ze swoimi wynikami.

Kiedy i gdzie odbywa się IELTS?

IELTS jest organizowany przez British Council dwa razy w miesiącu w Warszawie i Krakowie oraz kilka razy w roku w ośrodkach współpracujących z BC w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Na życzenie instytucji zapisujących duże grupy kandydatów możliwym jest także zorganizowanie testu w miejscu wyznaczonym przez te instytucje.

Jak zapisać się na egzamin?

Na egzamin IELTS można się zapisać nie później niż na 6 tygodni przed wybraną datą egzaminu. Trzeba w tym celu:
1. Wpisać się na listę kandydatów w internetowym systemie rejestracyjnym dostępnym na <>
Ważne! Sesje będą niewidoczne w systemie po terminie zakończenia rejestracji!
2. Dostarczyć do British Council w Krakowie lub Warszawie jedno aktualne kolorowe zdjęcie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rejestracji (zdjęcie powinno być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata wraz z datą testu);
3. Wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 620 PLN w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi w internetowym systemie rejestracyjnym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rejestracji.
Informacja o tym, gdzie odbędzie się egzamin oraz na kiedy zaplanowano część ustną jest przesyłana do wszystkich kandydatów pocztą elektroniczną ok. 2 tygodnie przed terminem testu. Jest również dostępna na stronie internetowej British Council.

Jak przebiega egzamin IELTS?

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00. Pierwszą częścią jest Listening (Słuchanie). Następnie miejsce ma Reading (Czytanie) a na końcu Writing (Pisanie). Te części wszyscy piszą wspólnie jednego dnia i nie ma między nimi żadnej przerwy. Część ostatnia – Speaking (Mówienie) może się odbyć na 7 dni przed lub po terminie części pisemnej, ale przeważnie jest ona przeprowadzana tego samego dnia. Test ustny jest nagrywany, aby w razie konieczności można było go ponownie odsłuchać.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany


*