Matematyka dla uczniów czwartego roku w szkołach ogólnodostępnych

Podręcznik do matematyki klasa 4 (skuteczna nauka) jest częścią polskiego programu nauczania. Materiał podręcznika umożliwia realizację podejścia systematycznego i aktywizującego oraz zróżnicowane uczenie się, a także zapewnia osiągnięcie wyników osobistych, przedmiotowych i meta-dyscyplinarnych w programie nauczania ogólnego szkoły podstawowej. System zadań zapewnia rozwój umiejętności rozwiązywania praktycznych zadań edukacyjnych oraz rozwój umiejętności funkcjonalnego czytania i pisania wśród uczniów.

Opis

Zadania logiczne i humorystyczne, a także zadania praktyczne z życia wzięte, zapewnią rozwój zainteresowań poznawczych. W treści poprawionego podręcznika wprowadzono szereg zmian: dostosowano teksty i sformułowania zadań.

Podręcznik został przygotowany zgodnie z wymaganiami standardu kształcenia ogólnego dla poziomu podstawowego. Materiał zawarty w podręczniku umożliwia realizację podejścia systematycznego i aktywizującego, organizowanie zróżnicowanego nauczania oraz zapewnienie osiągnięcia osobistych, przedmiotowych i metadyscyplinarnych efektów uczenia się w podstawowym programie kształcenia ogólnego. System zadań zapewnia rozwijanie umiejętności rozwiązywania praktycznych zadań edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności funkcjonalnego czytania i pisania u uczniów.

W treści poprawionego podręcznika wprowadzono szereg zmian: dostosowano teksty i sformułowania zadań. Treści zawarte w podręczniku odpowiadają standardom obowiązującym w klasie czwartej i mają na celu utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach. Materiał ten może być wykorzystany zarówno do samodzielnej pracy uczniów, jak i pod kierunkiem nauczyciela. Każda sekcja zawiera pytania dotyczące poznanego materiału oraz zadania ułatwiające zastosowanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy w nowych okolicznościach. Pomoże to rozwijać pamięć, uwagę, myślenie i zdolność do samodzielnej pracy.

Zeszyt ćwiczeń

Uzupełnieniem podręcznika może być zeszyt ćwiczeń. Treści zawarte w zeszycie ćwiczeń są ukierunkowane na organizację pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, które opanowały wymagania programowe na poziomie dostatecznym lub minimalnym. Zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, z uwzględnieniem różnych możliwości uczniów w zakresie opanowania mowy, samodzielnego wykonywania zadań i wspólnych działań.