Metoda Callana

Metoda Callana to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod nauczania języka angielskiego. Jej twórcą był Robin Allan. Z założenia miała nauczać języka mówionego żołnierzy. Jednak jej sława wykroczyła znacznie dalej i współcześnie jest jedną z najchętniej stosowanych przez szkoły językowe metodą.

Metoda Callana – na czym polega?

Generalnie, metoda Callana ma na celu jak najszybsze oswojenie się ucznia z językiem mówionym, czemu sprzyjają lekcje prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Nauka opiera się na udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania, zachowując formułę pełnych zdań. W ciągu jednej lekcji, która zwykle trwa około 40-50 minut każdy uczeń musi odpowiedzieć nauczycielowi na średnio 20-30 pytań, które są tak konstruowane, aby uczestnicy kursu byli w stanie jak najlepiej oswoić się z nowym słownictwem, bez potrzeby uczenia się pojedynczych słówek.

Poziomy przyswajania materiału

Metoda Callana opiera się na czterech poziomach przyswajania informacji, które są przerabiane poprzez ciągłe powtarzanie omawianych materiałów, zaczynając od poziomu starter, a kończąc na FCE. Zadaniem ucznia jest ich opanowanie, mając na względzie, oprócz słownictwa, również gramatykę oraz umiejętność szybkiego konstruowania zdań poprzez powtarzanie. Powtórki odbywają się poprzez dodawanie nowych słówek oraz błyskawiczną reakcję uczestnika. Ponadto, nauczyciel wykorzystujący metodę Callana może dodatkowo posługiwać się rysunkami, ułatwiającymi zadawanie pytań.

Wady i zalety metody Callana

Jak każda inna metoda stosowana przy nauczaniu języka angielskiego, również i ta charakteryzuje się wadami i zaletami. Do najczęściej zgłaszanych mankamentów zalicza się:

  • specyficzny styl nauczania, bazujący na szablonowej nauce języka, pobudzający do działania pamięć krótkotrwałą,
  • tempo nauki obniżające efektywność przyswajania metody,
  • małą skuteczność w przypadku nauczania grupowego

Do najważniejszych zalet metody Callana można zaliczyć:

  • przełamanie barier językowych, często bywało tak, że choć rozumieliśmy pytanie nauczyciela to jednak wstydziliśmy się odezwać,
  • budowanie nastawienia na rozmawianie w języku angielskim,
  • kształtowanie nawyku odpowiadania na zadawane pytania, nawet jeśli gramatyka pozostawia wiele do życzenia,
  • bogate słownictwo,
  • niski koszt nauczania

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany


*